تفاهم نامه ها
   تفاهم نامه همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور و سازمان بهزیستی کشور جهت ارایه خدمات توانبخشی
   تفاهم نامه همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور و نهاد کتابخانه های عمومی کشور جهت توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در مناطق روستایی
   تفاهم نامه همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور و سازمان دارالقرآن الکریم جهت توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در مناطق روستایی
   تفاهم نامه همکاری وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت توسعه خدمات ICT در مناطق روستایی
   تفاهم نامه همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا جهت ایمنی و انصباط عبور و مرور در مناطق روستایی
   تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و جمعیت هلال احمر
   تفاهم نامه با سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری